• e01
  • e02
  • e03
  • e04
  • e05
  • e06
  • i01
  • i02
  • i03
  • i05


Целодневна детска градина “Жирафче”, гр. Варна
Детската градина се намира на ул. “Д-р Анастасия Железкова” в  район “Приморски”, гр. Варна. Сградата е с разгъната застроена площ 1600 кв.м. и цели да удовлетвори нуждите на 150 деца между три и шест годишна възраст, разпределени в шест групи. Сградата на ЦДГ “Жирафче” е разположена, така че помещенията с детските групи са ориентирани на юг и  югоизток.  Към нея са проектирани и изпълнени шест детски площадки по 100 кв.м. разположени в най – благоприятната югоизточната част на имота и спортна площадка, разположена в северозападната, с директна връзка към физкултурния салон.