Разгънатата застроената площ на сградата е 12 863 кв.м