• Y:11.W272-NKJIPUP i novi sgradi~IPIlianci272-WA-IP-Ilianci
  • Y:11.W272-NKJIPUP i novi sgradi~IPIlianci272-WA-IP-Ilianci
  • Y:11.W272-NKJIPUP i novi sgradi~IPIlianci272-WA-IP-Ilianci
  • Y:11.W272-NKJIPUP i novi sgradi~IPIlianci272-WA-IP-Ilianci
  • Y:11.W272-NKJIPUP i novi sgradi~IPIlianci272-WA-IP-Ilianci
  • Y:11.W272-NKJIPUP i novi sgradi~IPIlianci272-WA-IP-Ilianci

Застроената площ на сградата е 375 кв.м.
Основният композиционен подход за градоустройственото решение се базира на следните фактори: теренните дадености; одобрения идеен проект „Развитие на железопътен възел София”; изградеността на територията; съобразяване в максимална степен с всички приети или влезли в сила градоустройствени решения.