• 3d_5_sd
  • 3d_6

Жилищна сграда за социални жилища, район Аспарухово, гр.Варна