• 216-3a
  • 216-2
  •  

     

Многофункционална спортна зала към VII СОУ „Найден Геров”, гр. Варна.